پردازگرافيک

شلف برندینگ

شلف های فروشگاه محلی برای تصمیم گیری مخاطبین جهت خرید می باشند و به این دلیل از اهمیت ویژه ای برخوردارند. شلف برندینگ استفاده بهینه ای از این محل جهت پیشبرد اهداف تبلیغاتی و افزایش فروش می باشد. در برندینگ شلف ها می توان از ابزار هایی مانند دیوایدر، استاپر، شلف تاکر، هدر، المانهای برجسته، المانهای نوری، وابلر و … استفاده نمود. با به کارگیری تمام این ابزارها در کنار هم، جلوه زیباتری در یک شلف ایجاد شده که منجر به توجه و ایجاد حس خوب برای خرید درمشتری می شود. همچنین شلف برندینگ به دلیل انتقال راحت پیام های مختلف تبلیغاتی و مزایای کاربردی محصول به مخاطب، امکان معرفی سریعتر محصولات جدید را نیز فراهم می کند.