پردازگرافيک

شلف تاکر

شلف تاکر (سخنگوی قفسه) ابزار تبلیغاتی است که در عرض طبقه ها و قفسه های فروشگاهی نصب شده و جلوه ویژه ای به محصولات داخل قفسه میدهد و به دو نوع شلف تری و شلف استریپ تقسیم می شود. در شلف تری ها بخشی از این ابزار در قسمت زیر محصول و بر روی طبقه و یا قفسه قرار دارد و بخش دیگر در قسمت پیشانی قفسه قرار می گیرد. شلف استریپ به صورت نواری می باشد و به پیشانی قفسه چسبانده می شود.

شلف تاکرها می توانند با متریال های چون مقوا، PVC و پلکسی و بصورت نوردار و یا بدون نور مورد استفاده قرار گیرند.